menu x

Zásady ochrany osobních údajů

1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při použití kontaktního formuláře na našich stránkách. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, příjmení, a e-mailovou adresu. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • Personalizaci vaší zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • Poskytování personalizovaného obsahu
  • Zlepšení našich stránek
  • Zlepšení služeb uživatelům a vaše potřeby podpory
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu
  • Správu soutěže, propagace nebo průzkum

3. Poskytování soukromých údajů

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s těmito výjimkami:

  • případy, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zpětné vazby.
  • případy, kdy k tomu budeme nuceni za zákona
  • výměna statistických dat s třetími stranami zabývajícími se měřením, jako je např. společnost Google a nástroj Google Analytics

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením naší činnosti, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze oprávněným osobám, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

6. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vašeho požadavku, občasným sdělením, zaslání informací o aktivitách, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, můžete tak učinit prostřednictvím našeho e-mailu: kancelar-olomouc-majerova@snemovna.cz

7. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

Top