menu x
menu x
czech-flag
czech-flag

Silné Česko v bezpečné Evropě

Jsem hrdá na to, že jsem občankou České republiky. Naše krásná země mnoho let bojovala za svou svobodu a samostatnost. Máme svou národní identitu, kterou je třeba bránit. Máme tradice, o které je třeba pečovat. Máme vlastní kulturu, kterou je třeba rozvíjet. Odmítám zhoubnou ideologii multikulturalismu a odmítám koncept „stále těsnější Unie“. EU se stala nikým nekontrolovanou organizací, opírající se jen a pouze o byrokacii. Pokud se nepodaří Evropskou unii reformovat, musíme hledat takové formy mezinárodní spolupráce, které jsou výhodné pro Českou republiku a neukrajují nám svobodu a naší suverenitu. Takovou spolupráci si dovedu představit např. na půdorysu Visegrádské čtyřky posílené o Rakousko. Nikdy nepodpořím přijetí eura a budu hájit zachování české národní měny. Svou vlast a její zájmy budu vždy klást na první místo.

Naší bezpečnost dlouhodobě garantuje členství v NATO. Musíme však přispívat větším dílem k posilování obranyschopnosti naší země a zvýšit výdaje na armádu minimálně na úroveň 2% HDP. Česká republika musí být připravená čelit aktuálním hrozbám, které se dotýkají celé Evropy – islámský terorismus, nekontrolovaná migrace a rostoucí kriminalita. Islám nemá v naší moderní společnosti místo. Je to náboženství nenávisti, útlaku a teroru. Proti terorismu se musí použít zbraně, ne řeči o lásce a míru. Masová migrace je obrovské riziko pro evropskou bezpečnost a jelikož vrcholní představitelé EU nepřinesli efektivní řešení tohoto problému, je třeba vyjednat pro Českou republiku výjimku ze společné azylové a migrační politiky. Kriminalita musí být přísněji trestána – tak, aby výše trestu byla dostatečně odrazující pro potenciální pachatele trestných činů. Občané mají mít právo použít legálně drženou zbraň na obranu své osoby, svého majetku a svých blízkých.

Top