menu x
menu x
dane-02
dane-02

Nízké daně, vyšší platy

Česká ekonomika bude zdravě růst, pokud stát omezí zbytečné přerozdělování našich peněz stejně jako výdaje na státní aparát a namísto zvyšování daní učiní celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný. Pokud jsou daně nízké a jednoduché, lidé nemají důvod je obcházet a vyhýbat se svým povinnostem. Daňový systém musí být nastaven spravedlivě pro všechny, nesmějí se v něm neustále dělat nepřehledné změny, kvůli kterým se v něm občan nemůže vyznat. Bohatství se získává prací – ne dotacemi, ne přerozdělováním, ne zneužíváním sociálního systému. Stát musí být malý a levný.

ODS prosadí zvýšení čistých mezd zaměstnanců o 7 % zavedením 15% sazby z hrubé mzdy, zruší solidární přirážku, daň z nabytí nemovitosti a silniční daň. Chceme pouze dvě sazby DPH – DPH na potraviny a vybrané služby snížíme z 15 % na 10 %, u ostatního zboží a služeb z 21 % na 19 %.

„Stát, který se chce prodanit k prosperitě je jako člověk, který si stoupne do vědra a chce za rukojeť zvednout sám sebe.“ Winston Churchill

 

 

Top